Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Zakup samochodu osobowego KIA Picanto do nauki jazdy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
Województwo: Kujawsko-Pomorskie
Powiat: Włocławski ul. K. Wielkiego 9 87-820 Kowal
tel. (054) 284 22 19 faks (054) 284 22 19
NIP: 888-11-45-138
REGON: 000691375
Adres strony internetowej: www.zskowal.edu.pl
Adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/: Zakup samochodu osobowego KIA Picanto do nauki jazdy. Pojemność silnika 1,2, wersja 5 drzwiowa z klimatyzacją, bezwypadkowy, rok produkcji 2013 lub 2014, aktualna gwarancja, zarejestrowany w Polsce, lub z kompletem dokumentów i opłatami- gotowe do rejestracji, sprawny technicznie, przebieg do 30 tys. km.
2. Do porozumienia się oferentami w sprawie zamówienia upoważniony jest Pan Wojciech Rudziński – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.
III. Termin wykonania zamówienia: do 30.12.2014 r.
IV. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
V. Opis sposobu obliczenia oceny oferty.
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.Oferta winna zawierać opis oferowanego samochodu.
VI Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. Kazimierza Wielkiego 9, 87-820 Kowal, w Sekretariacie Zespołu Szkół CKR w terminie do dnia 17.12.2014 r. do godz. 10.00.
VII. Oferta będzie zawierać specyfikację rzetelności finansowej.
VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa kupna-sprzedaży której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków zamówienia.
IX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
X. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:
1. Druk „Formularz oferty” - icon pobierz (23.5 kB)


Dyrektor Zespołu Szkół    
CKR im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu              
Wojciech Rudziński     


Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:11.12.2014 16:33
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a): Marcin Rybka
Data aktualizacji: 12.12.2014 11:34Data opublikowania: 11.12.2014 16:33
Liczba odwiedzin: 1715 Numer wersji dokumentu: 2
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł