Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Zespołu Szkół CKR Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Kowal dnia: 2013-08-06
Pismo: ZP 1-/13

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

     W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Remontowo- Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek

na: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia  Rolniczego w Kowalu  za cenę 548 805,24 zł

Uzasadnienie wyboru:
Najniższa cena, oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ, a cena mieści się w przedziale zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta Nr 1: Zakład Remontowo- Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek. Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 100,00 pkt.

Oferta Nr 2: Zakład Budowlany „DEDAL” Hieronim Tomczyk, Sobowo 7B, 09-414 Brudzień Duży. Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 98,64 pkt.

Oferta Nr 3: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MONIMAR Marcin Kucharuk, ul. Zbiegniewskiej 77, 87-800 Włocławek. Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 83,33 pkt.


W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: brak
Zamawiający wykluczył z postępowania: brak

        Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
     Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wojciech Rudziński      
Dyrektor Zespołu Szkół CKR
im. Kazimierza Wielkiego  
w Kowalu 
              Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:06.08.2013 12:41
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a): Administrator
Data aktualizacji: 06.08.2013 12:41Data opublikowania: 06.08.2013 12:41
Liczba odwiedzin: 2019 Numer wersji dokumentu: 1
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »