Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Ogłoszenie o wyniku przetargu na bieżącą dostawę oleju opałowego Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Kowal, 2011-01-25

Nr sprawy: ZP-1/11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na bieżącą dostawę oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus lub równoważnego, w ilości 160.000,00 litrów, dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania umowy, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: PETROMAN II Sp. z o.o. Lubraniec Parcele 54, 87-890 Lubraniec. Firma ta złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy oraz w rozdziale I pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożyła wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie tej firmy przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty, którym zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w jedynym kryterium oceny ofert w tym postępowaniu – cena 100% i łączną punktację:

Oferta Nr 1: TRANS-KOL PALIWA sp. z o.o. ul. Toruńska 186 62-600 Koło BAZA PALIW-PIOTRKÓW KUJAWSKI ul. Dworcowa 39 88-230 Piotrków Kujawski Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 99,68 pkt.

Oferta Nr 2: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARES Sp. z o.o. ul. Zielna 47 87-800 Włocławek Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Oferta Nr 3: POL-OIL-CORPORATION Sp. z o.o. Stanisławowo, 05-180 Pomiechówek ul. Pasterska 10 01-976 Warszawa Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 99,68 pkt.

Oferta Nr 4: PETROMAN II Sp. z o.o. Lubraniec Parcele 54 87-890 Lubraniec Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 100,00 pkt.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

Wojciech Rudziński      
Dyrektor Zespołu Szkół CKR
im. Kazimierza Wielkiego  
w Kowalu                Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:26.01.2011 16:03
Dokument utworzył(a): Administrator Dokument zaktualizował(a): Administrator
Data aktualizacji: 26.01.2011 16:03Data opublikowania: 26.01.2011 16:03
Liczba odwiedzin: 2330 Numer wersji dokumentu: 1
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »