Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę używanego ciągnika rolniczego dla ZS CKR w Kowalu Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Nr sprawy: ZP-3/10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w  trybie przetargu nieograniczonego na dostawę używanego ciągnika rolniczego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: ROMSPED USŁUGI TRANSPORTOWE, Roman Mikołajewski, Gocław 3, 87-840 Lubień Kujawski. Firma ta złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy oraz w rozdziale I pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  złożyła wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie tej firmy  przyznano najwyższą ilość punktów.
          Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę, której zgodnie ze streszczeniem oceny i  porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w jedynym kryterium oceny ofert w tym postępowaniu – cena 100% i łączną punktację:
Oferta Nr 1:
ROMSPED USŁUGI TRANSPORTOWE
Roman Mikołajewski
Gocław 3
87-840 Lubień Kujawski
Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 100,00 pkt.

         Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

Dyrektor Zespołu Szkół     
CKR im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu                   
Wojciech Rudziński         Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:07.12.2010 11:40
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a):
Data aktualizacji: 30.11.1999 00:00Data opublikowania: 07.12.2010 11:40
Liczba odwiedzin: 2526 Numer wersji dokumentu: 1
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »