Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę używanego autokaru typu minibus dla ZS CKR w Kowalu Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Nr sprawy: ZP-2/10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w  trybie przetargu nieograniczonego na dostawę używanego autokaru typu minibus dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, MARTEX  M. & S. Chrzan S.C, ul. Armii Krajowej 14 A, 59-300 Lubin. Firma ta złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy oraz w rozdziale I pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  złożyła wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie  tej firmy przyznano najwyższą ilość punktów.
         Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty, którym zgodnie ze streszczeniem oceny i  porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w jedynym kryterium oceny ofert w tym postępowaniu – cena 100% i łączną punktację:
Oferta Nr 1:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARTEX  M. & S. Chrzan S.C
ul. Armii Krajowej 14 A
59-300 Lubin
Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 100,00 pkt.
Oferta Nr 2:
F.H.U. SPRINTCAR
Jarosław Reszke
ul. Młyńska 88
84-242 Luzino
Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 77,84 pkt.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3a, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

Dyrektor Zespołu Szkół     
CKR im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu                   
Wojciech Rudziński          Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:07.12.2010 15:30
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a):
Data aktualizacji: 30.11.1999 00:00Data opublikowania: 07.12.2010 15:30
Liczba odwiedzin: 2390 Numer wersji dokumentu: 1
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »