Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Ogłoszenie o wyniku przetargu na remont pokrycia dachowego budynku szkoły ZS CKR w Kowalu Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Nr sprawy: ZP-1/10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

       Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachowego budynku szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, położonego w Kowalu przy ul. K. Wielkiego 9, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę tj.: P.P.H.U. „KOM-BUD” Kazimierz Mastalerski, ul. Ptasia 2A, 87-800 Włocławek. Firma ta złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy oraz w rozdziale I pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożyła wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie tej firmy przyznano najwyższą ilość punktów.
      Informuję, że w prowadzonym postępowaniu 2 oferty, którym zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w jedynym kryterium oceny ofert w tym postępowaniu – cena 100% i łączną punktację:
Oferta Nr 1: P.P.H.U. „KOM-BUD” Kazimierz Mastalerski ul. Ptasia 2A 87-800 Włocławek Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 100,00 pkt.
Oferta Nr 2: Zakład Blacharski Lesław Wiliński ul. Żelazne Wody 50A 87-800 Włocławek Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 78,98 pkt.
      Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3a, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

Dyrektor Zespołu Szkół     
CKR im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu                   
Wojciech Rudziński        


Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:20.08.2010 11:56
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a):
Data aktualizacji: 20.08.2010 12:07Data opublikowania: 20.08.2010 11:56
Liczba odwiedzin: 2550 Numer wersji dokumentu: 1
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »