Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę i montaż maszyn i urządzeń diagnostycznych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Kowal, 2007-11-19


Nr sprawy: ZP- 3/07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż do Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, maszyn i urządzeń diagnostycznych do obsługi pojazdów wraz z dostawą urządzeń spawalniczych, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez firmę: LAUNCH Polska sp. z o.o., ul. Gdańska 99, 85-022 Bydgoszcz. Firma ta złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy oraz w rozdziale I pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożyła wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie tej firmy przyznano najwyższą ilość punktów.
Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty, którym zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w kryterium oceny ofert - cena i łączną punktację:


Oferta Nr 1:
LAUNCH Polska sp. z o.o.
ul. Gdańska 99
85-022 Bydgoszcz
Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 100,00 pkt.

Oferta Nr 2:
PRECYZJA-BIT
PPHU Sp. z o.o.
ul. Gdańska 99
85-022 Bydgoszcz
Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 83,97 pkt.

Wojciech Rudziński                  
Dyrektor                            
Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu                          
Do umieszczenia:
- na stronie internetowej zamawiającego (BIP)
- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie ZamawiającegoPodmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:06.06.2008 01:00
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a):
Data aktualizacji: 30.11.1999 00:00Data opublikowania: 06.06.2008 01:00
Liczba odwiedzin: 2632 Numer wersji dokumentu: 1
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »