Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Ogłoszenie o wyniku postępowania na zakup ciągnika oraz maszyn rolniczych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Kowal, 2007-11-19


Nr sprawy: ZP- 2/07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę do Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, fabrycznie nowego ciągnika rolniczego typu Zetor Proxima 6421 oraz maszyn rolniczych, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez firmę: Firma Handlowa „AGROPOL”, Marcin Kowalczyk, 87-707 Zakrzewo. Firma ta złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy oraz w rozdziale I pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożyła wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie tej firmy przyznano najwyższą ilość punktów.
Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty, którym zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w kryterium oceny ofert - cena i łączną punktację:


Oferta Nr 1:
Firma Handlowa
„AGROPOL”
Marcin Kowalczyk
87-707 Zakrzewo
Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 100,00 pkt.

Oferta Nr 2:
Firma Handlowo-Usługowa
„AGRO-POL”
Krystyna Kowalczyk
87-707 Zakrzewo
Łączna punktacja w kryterium najniższa cena: 97,31 pkt.

                                                                Wojciech Rudziński
                                                               Dyrektor
                                                                 Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego
                                                                w Kowalu
Do umieszczenia:
- na stronie internetowej zamawiającego (BIP)
- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie ZamawiającegoPodmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:06.06.2008 01:00
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a):
Data aktualizacji: 30.11.1999 00:00Data opublikowania: 06.06.2008 01:00
Liczba odwiedzin: 2671 Numer wersji dokumentu: 1
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »