Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Ogłoszenie o przetargu na zakup maszyn rolniczych na potrzeby Zespołu Szkół w Kowalu Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

OGŁOSZENIE


o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro na zakup maszyn rolniczych Zamawiający:

Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal

Przedmiot zamówienia: „Zakup maszyn rolniczych: agregatu uprawowo-siewnego i pompy do deszczowni z osprzętem dla Zespołu Szkól im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu”

Wspólny Słownik Zamówień – 29.30.00.00-2

1. Termin wykonania zamówienia: 26.10. 2006 r.
 2. Osobą uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Wojciech Rudziński , tel. (054) 284-22-19
3. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
4. Oferty należy składać w terminie do 16 października 2006 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zespołu Szkół w Kowalu ul. K. Wielkiego 9 w sekretariacie, pokój nr 10.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 10.
6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej http://bip.wloclawski.pl/?cid=238 oraz można otrzymać na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
7. Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym (na tablicy ogłoszeń)
w siedzibie zamawiającego, Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28, oraz na stronach portalu UZP i BIP Zespołu Szkół w Kowalu.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późn. zm. ).

 

Dyrektor
Zespołu Szkół w Kowalu
Wojciech Rudziński

Pliki do pobrania:
1. Dokumentacja SIWZ - icon pobierz (46.99 kB)Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:06.06.2008 01:00
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a):
Data aktualizacji: 30.11.1999 00:00Data opublikowania: 06.06.2008 01:00
Liczba odwiedzin: 2683 Numer wersji dokumentu: 1
Historia wersji dokumentu
 
« poprzedni artykuł