Menu witryny
Strona główna
Kadra kierownicza
Pracownicy
Jednostka
Budżet i mienie
Organ prowadzący
Informacje nieudostępnione
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Ogłoszenia
Serwis
Rejestr zmian
Statystyki
Dziennik logowań
Redakcja
Pomoc
Stara strona BIP - archiwum
Ogłoszenie o naborze - Referent do spraw ekonomicznych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Dyrektor Zespołu Szkół im. K. Wielkiego w Kowalu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent do spraw ekonomicznych:
- 1 etat,
- umowy o pracę na czas określony – 1 rok z możliwością kontynuacji umowy na czas nieokreślony

1. Wymagania niezbędne:
1.1 Obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
1.2 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
1.3 Niekaralność: nie był skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej lub samorządu terytorialnego, przeciwko niezgodności dokumentów, przestępstwa karne skarbowe oraz ukarany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
1.4 Spełnia jeden z poniższych warunków:
1.4.1 ukończył wyższe studia ekonomiczne-rolnicze lub ekonomiczno-rolnicze studia podyplomowe
1.4.1 ukończył co najmniej średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczno-rolniczą i posiada staż pracy min. 3 lata
2. Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku wg zakresu czynności
3. Wymagane dokumenty:
3.1 życiorys (CV)
3.2 list motywacyjny
3.3 dokument poświadczający wykształcenie
3.4 kwestionariusz osobowy
3.5 oświadczenie o niekaralności
3.6 inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół w Kowalu, ul. Kazimierza Wielkiego 9, 87-820 Kowal, pocztą elektroniczną na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zespołu Szkół z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. ekonomicznych” w terminie do dnia 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP pod adresem http://bip.wloclawski.pl/?cid=238 oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół w Kowalu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o Pracownikach Samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm.)"


Podmiot udostępniający informację: ZSCKR Kowal Data utworzenia:06.06.2008 01:00
Dokument utworzył(a): Marcin Rybka Dokument zaktualizował(a):
Data aktualizacji: 30.11.1999 00:00Data opublikowania: 06.06.2008 01:00
Liczba odwiedzin: 2973 Numer wersji dokumentu: 1
Historia wersji dokumentu
 
następny artykuł »